โครงร่างงานวิจัยของบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ

  • ทัศนคติต่อระบบบริหารงานตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 ของบุคลากร
    สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
    ดาวน์โหลด : โครงร่างงานวิจัย ISO9001_2008

  • การใช้และความต้องการทรัพยากรสารสนเทศของอาจารย์ประจำหลักสูตรในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
    ดาวน์โหลด : โครงร่างงานวิจัย proposal

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *