ขอเชิญบุคลากรผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการนำเสนองานวิจัย

2016-08-05_125937

ขอเชิญบุคลากรภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สนใจรับฟังการนำเสนองานวิจัย
หัวข้อ “ทัศนคติที่มีต่อระบบบริหารงานตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 ของบุคลากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
โดย นางสาวสุณิสา  อ่อนฉ่ำ นางสาว, นางสาวกุลณัฏฐา  ธัญรัฐวิฒินนท์ และนางสาวจริยา ทิพย์หทัย

ในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เวลา 08.30 น.
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคาร 15)


2016-08-05_125937

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *