สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสืบสานประเพณีเทศกาลวันสงกรานต์

วันที่ 9 เมษายน 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมเพื่อสืบสานประเพณีเทศกาลวันสงกรานต์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์ ศิริโสม ผู้อำนวยการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมให้โอวาทแก่บุคลากร จากนั้นมีการรดน้ำขอพรเพื่อเป็นการสืบสานประเพณี และเกิดความเป็นสิริมงคล รวมถึงมีการประชุมบุคลากรภายในหน่วยงาน เพื่อชี้แจงแนวนโยบายในการบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพในช่วงการบริหารงานอีกวาระ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคาร 15) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์9 เมษายน 2564   16:11:30