สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 6/2564

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์ ศิริโสม ผู้อำนวยการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 6/2564 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและตัวแทนบุคลากร ในการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานประจำเดือน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์17 มิถุนายน 2564   16:00:24