สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศลงพื้นที่บริการวิชาการ ณ โรงเรียนโกรกพระ

เมื่อวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2564 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ลงพื้นที่ให้บริการวิชาการด้านห้องสมุด เพื่อจัดการทรัพยากรสารสนเทศของโรงเรียนให้เป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการค้นหา รวมถึงให้คำแนะนำการใช้งานโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ (OpenBiblio) ให้กับครูผู้ดูแล ณ โรงเรียนโกรกพระ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์29 พฤศจิกายน 2564   14:43:19