สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนอการใช้งาน “ระบบบันทึกผลการตรวจ ATK ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตามมาตรการ COVID-19”

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยกลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ ได้นำเสนอการใช้งาน “ระบบบันทึกผลการตรวจ ATK ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตามมาตรการ COVID-19” โดยมี อาจารย์ปรัศนีย์ นัยนานนท์ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เป็นประธาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมรับฟัง เสนอข้อคิดเห็นและความต้องการ เพื่อให้ระบบครอบคลุมรายละเอียดการจัดเก็บข้อมูลมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมย่อย กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์18 พฤศจิกายน 2565   16:12:40