สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลการแข่งขันกีฬา

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์ ศิริโสม ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 นครสวรรค์เกมส์ และ กีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ชอนตะวันเกมส์ พ.ศ. 2566 ร่วมกัน ระหว่าง ระบบสารสนเทศจากการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ส่วนกลาง แอปพลิเคชัน Smart Sport City จากเทศบาลนครสวรรค์ และ เว็บไซต์การแข่งขันกีฬาที่พัฒนาโดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมี ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ การกีฬาแห่งประเทศไทยและทีมงาน หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ เทศบาลนครนครสวรรค์ และเจ้าหน้าที่จากบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (AIS) เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์29 พฤศจิกายน 2565   15:53:32