สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศการประชุมหารือแนวทางการพัฒนาระบบติดตามผลการฝึกอบรมอาชีพสำหรับผู้มีรายได้ต่ำ

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์ ศิริโสม ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ ได้ประชุมหารือร่วมกับ นายสันทัศน์ ทันนิธิ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดสำนักงานจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อหาแนวทางการพัฒนาระบบติดตามผลการฝึกอบรมอาชีพสำหรับผู้มีรายได้ต่ำของจังหวัดนครสวรรค์ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์13 มกราคม 2566   15:33:09