สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแด่พระสงฆ์และสามเณร

เนื่องในศุภวาระขึ้นปีใหม่ 2566 วันที่ 11 มกราคม 2566 คณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแด่พระสงฆ์และสามเณร จำนวน 39 รูป ณ บริเวณลานพระพุทธสัพพัญญูฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์13 มกราคม 2566   15:34:46