สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศทำบุญประจำปี งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ปี 2566

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดงานทำบุญประจำปี งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ปี 2566 และพิธีเจริญพุทธมนต์ ในการนี้ ได้มีพิธีเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ฯ ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ คณบดี และผู้อำนวยการสำนัก และสถาบันเข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมพระบาง ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์13 มกราคม 2566   15:36:53