สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักฯ ครั้งที่ 1/2566

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์ ศิริโสม ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักฯ ครั้งที่ 1/2566 ร่วมกับคณะผู้บริหารและตัวแทนบุคลากรของแต่ละหน่วยงาน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานประจำเดือน และในที่ประชุมมีการมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นางอัญชลีพร แก้ววงษา ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงาน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์26 มกราคม 2566   10:13:57