สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การสร้างสื่อยุคใหม่ด้วย AI"

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การสร้างสื่อยุคใหม่ด้วย AI" ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ประจำปี 2566 สำหรับบุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีนายสุมนฒ์ จิรพัฒนพร รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากร23 พฤษภาคม 2566   14:43:00