สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศแจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูลวารสาร Britannica Online Academic

ด้วยสำนักพิมพ์ Britannica และร้าน UPIform (อัพอินฟอร์ม) จะทำการเปิดให้มหาวิทยาลัย/สถาบันจำนวน 78 แห่งภายใต้กำกับ/สังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูลวารสาร Britannica Online Academic ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2560 รวมระยะเวลา 4 เดือน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ รายละเอียด : Britannica เป็นสำนักพิมพ์ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกมากกว่า 240 ปี ทางด้านการศึกษาและแหล่งข้อมูลในการค้นคว้าวิจัย ซึ่งได้รบการยอมรับและเป็นที่นิยมในฐานของแหล่งข้อมูลเพื่อการเรียนรู้จากโรงเรียน, มหาวิทยาลัย, สถาบันการศึกษา และห้องสมุดชั้นนำทั่วโลก โดยเฉพาะ Britannica Online Academic ฐานข้อมูลสารนุกรมออนไลน์เพื่อใช้ในมหาวิทยาลัยและสามารถทำงานค้นคว้าวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ URL : http//academic.eb.com/napadon.k  |   3 ตุลาคม 2560  |   09:52:08  |