สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขอเชิญชวนเข้าใช้งานระบบห้องสมุดดิจิตอล ณ ศูนย์วิทยบริการ

ขอเชิญชวนนักศึกษา บุคลากร และอาจารย์ เข้าใช้งานระบบห้องสมุดดิจิตอลที่นำ iPad mini มาใช้ในการบรรจุหนังสือกว่า 1,000 เล่ม เพื่อใช้ในการค้นหาข้อมูลประกอบการศึกษาและข้อมูลด้านอื่นๆ โดยมีบริษัททีคิวเอ็มอินชัวร์รันส์โบรคเกอร์ จำกัด เป็นผู้สนับสนุน ซึ่งผู้สนใจสามารถใช้งานได้แล้ววันนี้ ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ (หอสมุด) ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์kunlada  |   28 ตุลาคม 2560  |   15:14:37  |