สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขอเชิญร่วมโครงการอบรมการพัฒนาสื่อสามมิติเสมือนจริง Augmented Reality (AR)

ขอเชิญร่วมอบรมการพัฒนาสื่อสามมิติเสมือนจริง Augmented Reality (AR) ระหว่างวันที่ 14 – 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องปฏิบัติการ Computer Training1 ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (อาคาร 15) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ด้านล่าง https://sites.google.com/nsru.ac.th/ittraining/augmented-reality?authuser=0napadon.k  |   3 ธันวาคม 2560  |   09:48:23  |