สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งดให้บริการ วันที่ 9 มกราคม 2561

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งดให้บริการ วันที่ 9 มกราคม 2561 (ตั้งแต่เวลา 11.30 น. - 14.30 น.) เนื่องจากบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย **ขออภัยในความไม่สะดวก**sunisa.o  |   8 มกราคม 2561  |   13:37:36  |