สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศการบอกรับสมาชิกฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นของมหาลัยราชภัฎนครสวรรค์

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ดำเนินการบอกรับสมาชิกฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น (วารสารออนไลน์) ปี 2561 จำนวน 11 ฐานข้อมูล เพื่อให้บริการกับนักศึกษา อาจารย์และนักวิจัยในหน่วยงานได้ใช้ประโยชน์ในการศึกษาและวิจัย โดยประกอบด้วย 1. ABI/INFORM Collection 2. ACM Digital Library 3. ProQuest Dissertation & Theses Fulltext 4. SpringerLink – Journal 5. Web of Science 6. American Chemical Society Journal (ACS) 7. Emerald Management 8. Academic Search Complete 9. H.W. Wilson 10. EBSCO Discovery Service (EDS) Plus Full Text 11. ScienceDirect **ซึ่่งสามารถเข้าใช้งานฐานข้อมูลโดยการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย **หรือ ใช้ VPN เมื่อเข้าจากระบบเครือข่ายนอกมหาลัย โดยสามารถใช้ VPN ได้ที่ http://noc.nsru.ac.th/vpn_service.php สามารถเข้าใช้งานได้ที่เว็บไซต์หอสมุดของเรา http://aritc.nsru.ac.th/index_library.php หรือ http://www.uni.net.th/UniNet/referenceDB/2561.php สำหรับคู่มือการใช้งาน http://www.uni.net.th/UniNet/referenceDB/rf_usermanuals.phpgasidid.p  |   25 เมษายน 2561  |   08:58:01  |