สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขอเชิญชวน.. นักศึกษาที่สนใจ เข้ารับการทดสอบรับรองสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (DIGITAL LITERACY)

ตามที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับบริษัท เออาร์ไอที จำกัด ได้มีการจัดทำ "โครงการนำร่องสร้างโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy)" เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศไทย ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอประชาสัมพันธ์รายละเอียดการลงทะเบียนและเข้ารับการทดสอบรับรองสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (DIGITAL LITERACY) สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จำนวนจำกัดเพียง 100 ที่นั่ง โดยเปิดรับลงทะเบียนระหว่างวันที่ 12 - 19 ตุลาคม 2561 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://sites.google.com/nsru.ac.th/digital-literacy ติดต่อสอบถาม กลุ่มงานวิชาการคอมพิวเตอร์ โทร. 056 219 100 ต่อ 1502sumon  |   11 ตุลาคม 2561  |   15:07:19  |