สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศประกาศ นักศึกษาสามารถรับวุฒิบัตรสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ ผ่านระบบออนไลน์ ได้แล้ววันนี้

สอบผ่านก่อนวันที่ 4 เดือนมกราคม พ.ศ.2562
     นักศึกษาที่สอบผ่านให้นักศึกษาติดต่อขอรับวุฒิบัตร ได้ที่เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ **เหมือนเดิม** หากกรณีสูญหายให้นักศึกษายื่นคำร้องผ่านระบบสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ ได้ที่ URL : http://comqa.nsru.ac.th หลังจากที่ยื่นคำร้องผ่านระบบเรียบร้อย นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดไฟล์เป็น .PDF หรือพิมพ์ใบแทนวุฒิบัตรผ่านระบบออนไลน์ได้ทันที

---------------------------------------------------------------------------------------

สอบผ่านตั้งแต่วันที่ 4 เดือนมกราคม พ.ศ.2562 เป็นต้นไป
     นักศึกษาที่สอบผ่านประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์สามารถพิมพ์วุฒิบัตรรับรองความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ผ่านระบบออนไลน์ หากกรณีสูญหาย นักศึกษาสามารถพิมพ์วุฒิบัตรด้วยตนเองใหม่ได้ไม่ต้องยื่นคำร้องใด ๆduangporn.d  |   3 มกราคม 2562  |   15:48:37  |  

ไฟล์แนบ
49123126_210302646588676_5511745103053455360_n.jpg