สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศแจ้งการปรับปรุงระบบโทรศัพท์ภายในมหาวิทยาลัยฯ

แจ้งการปรับปรุงระบบโทรศัพท์ภายในมหาวิทยาลัยฯ ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 12.00-13.00 น. โดยทุกพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ติดต่อสอบถาม โทร.056-219100 ต่อ 1518, 1525napadon.k  |   23 เมษายน 2562  |   15:59:56  |  

ไฟล์แนบ
57821888_496072000924572_4987295013135187968_n.jpg