สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศประกาศ... "ยกเลิกการสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์"

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งยกเลิกการสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 19-31 กรกฎาคม 2564 ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โปรดติดตามประกาศ การปรับเปลี่ยนวิธีการสอบในรูปแบบออนไลน์เร็วๆ นี้ ทางแอดมินจะแจ้งให้ทราบผ่านทางเพจเฟสบุ๊ค และทาง LINE Official ของสำนักฯsunisa.o  |   16 กรกฏาคม 2564  |   21:07:14  |