สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสิ่งที่นักศึกษาควรรู้ !! ก่อนสมัครสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ (ในรูปแบบออนไลน์)

ซึ่งเร็ว ๆ นี้ ทางสำนักวิทยบริการ ฯ จะมีการเปิดสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์แก่นักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ โดยที่นักศึกษาไม่ต้องเดินทางมาสอบ สำหรับนักศึกษาที่สนใจเข้ารับการทดสอบควรศึกษารายละเอียด และเตรียมตัวก่อนสมัครดังคู่มือต่อไปนี้vหากมีข้อสงสัย Inbox สอบถามในเพจ Facebook จะมีพี่ ๆ แอดมินคอยตอบข้อสงสัยอยู่ค่ะ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/ARITC.NSRU/posts/1969318703226023sunisa.o  |   21 กรกฏาคม 2564  |   07:19:37  |