สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศประกาศ !! เปิดสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ (รอบพิเศษ)

เปิดสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ (รอบพิเศษ) เฉพาะนักศึกษาภาคปกติ และภาค กศ.บป. ที่มีรหัสนักศึกษา 57-61 และ 62 เทียบโอนเท่านั้น หากมีข้อสงสัยสามารถสอบผ่านทาง Inbox Facebook: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ในวัน และเวลาทำการ)sunisa.o  |   25 กันยายน 2564  |   18:00:40  |  

ไฟล์แนบ
โพสต์เฟซบุ๊ก SDG ประชาสังคม ความเท่าเทียม ประเภท ใหญ่ Griddy สีน้ำเงิน.pdf