สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเปิดสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ (ComQa) สำหรับนักศึกษา

เปิดสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ (ComQa) สำหรับนักศึกษา รูปแบบการสอบมีทั้งแบบการทดสอบออนไลน์ และการทดสอบออนไซต์ นักศึกษาภาคปกติ สอบวันจันทร์ พุธ และศุกร์ ภาคกศ.บป. สอบวันเสาร์ หรืออาทิตย์ - ลิงก์สมัครสอบ https://comqa.nsru.ac.th - ลิงก์ทำข้อสอบ https://comqaonline.nsru.ac.th (สำหรับการทดสอบออนไลน์) - การทดสอบออนไลน์ใช้แอปพลิเคชัน Google Meet ในการรายงานตัว (เข้าระบบด้วย NSRU e-Mail เท่านั้น) หมายเหตุ การทดสอบแบบออนไซต์ (ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์) นักศึกษาจะต้องแสดงใบรับรองการฉีดวัคซีน COVID 19 อย่างน้อย 2 เข็ม ไม่น้อยกว่า 14 วันนับจากเข็มที่ 2 หรือผลคัดรองโรคด้วยชุดตรวจ ATK ที่ตรวจแล้วไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนเข้าห้องสอบsunisa.o  |   27 พฤศจิกายน 2564  |   08:13:35  |  

ไฟล์แนบ
SCAN0708.pdf