สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศประกาศ ❗ แจ้งเตือนนโยบายการใช้งานพื้นที่เก็บข้อมูลบนบริการ Google Workspace for Education

ประกาศ ❗ แจ้งเตือนนโยบายการใช้งานพื้นที่เก็บข้อมูลบนบริการ Google Workspace for Education สำหรับนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เนื่องจากบริษัท Google มีการปรับเปลี่ยนนโยบายพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลบน Cloud Storage จาก “ไม่จำกัดพื้นที่” เป็นการ “แบ่งตามสัดส่วน” (ดังภาพ) จึงขอให้ผู้รับบริการตรวจสอบพื้นที่การใช้งานของตนเอง หากไม่เป็นไปตามสัดส่วนที่กำหนด ✅แนะนำให้ย้ายไฟล์จาก Google Drive และบริการอื่นๆ ของ Google ไปยัง OneDrive ด้วยบริการ Mover หรือ ✅ย้ายไปเก็บที่ Local Storage ของตนเอง ????ภายในวันที่ 30 เมษายน 2565????sunisa.o  |   27 มกราคม 2565  |   11:16:26  |  

ไฟล์แนบ
1.jpg 2.jpg