สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเปิดสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนมีนาคม 2565

เปิดสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ (ComQa) สำหรับนักศึกษา ประจำเดือนมีนาคม 2565 รูปแบบการสอบ - การทดสอบออนไลน์ (Online) - การทดสอบออนไซต์ (Onsite) นักศึกษา - ภาคปกติ สอบวันจันทร์ พุธ ศุกร์ และ เสาร์ หรืออาทิตย์ - ภาคกศ.บป. สอบวันเสาร์ หรืออาทิตย์ ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง - สมัครสอบ https://comqa.nsru.ac.th - ทำข้อสอบ https://comqaonline.nsru.ac.th (สำหรับการทดสอบออนไลน์) การทดสอบออนไลน์ใช้แอปพลิเคชัน Google Meet ในการรายงานตัว (เข้าระบบด้วย NSRU e-Mail เท่านั้น) หมายเหตุ การทดสอบแบบ Onsite (ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์) นักศึกษาจะต้องแสดงใบรับรองการฉีดวัคซีน COVID-19 อย่างน้อย 2 เข็ม ไม่น้อยกว่า 14 วัน นับจากเข็มที่ 2 และผลคัดกรองโรคด้วยชุดตรวจ ATK ที่ตรวจแล้วไม่เกิน 24 ชั่วโมง ก่อนเข้าห้องสอบsunisa.o  |   25 กุมภาพันธ์ 2565  |   14:00:44  |  

ไฟล์แนบ
comqa.pdf