สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศระเบียบการสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์

ระเบียบการสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ และการยกเลิกสมัครสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาภาคปกติ และภาค กศ.บป. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไปsunisa.o  |   28 ตุลาคม 2565  |   13:56:45  |  

ไฟล์แนบ
doc.pdf comqa (1).pdf