ศูนย์วิทยบริการ|สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
NAKHON SAWAN RAJABHAT UNIVERSITY
ThaiLISlogo
กล่องสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ (Search NSRU Discovery Service)

Keyword Title Author

| สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศimg
ภารกิจพิชิตหุ้น Turnaround
ผู้แต่ง นพดล ดาวแสงสว่าง
เรียบเรียงโดย : -

ได้มุมมองที่มีความเฉพาะตัวเพราะเป็นหนังสือหุ้นที่เขียนขึ้นมาจากประสบการณ์การลงทุนของผู้เขียนเอง ซึ่งหลายเรื่องสามารถที่จะอ่านแล้วนำไปปรับใช้กับการลงทุนของผู้อ่านได้

img
คิดใหญ่ ไม่คิดเล็ก – The Magic of Thinking Big
ผู้เขียน : David J. Schwartz
เรียบเรียงโดย : ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร

เป็นหนังสือจิตวิทยาพัฒนาตนเองที่เน้นให้ผู้อ่านปฏิบัติตาม เป็นหนังสือที่มีความจริงจังในการพัฒนาตัวเองไปสู่ความสำเร็จอย่างมาก

aritcขอเชิญประชาชนจิตอาสา ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น “ประชาชนจิตอาสา”

อ่านต่อ..

ประชาสัมพันธ์วารสารอิเล็กทรอนิกส์ KMITL News ฉบับที่ 66

อ่านต่อ..

ประชาสัมพันธ์วารสารวิชาการซายน์เทค มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ปีที่ 2 ฉบับที่ 2

อ่านต่อ..

ประชาสัมพันธ์ นิตยสาร @Amphoe 1/2562 (กรมการปกครอง)

อ่านต่อ..

ปรับปรุงเว็บไซต์ ThaiLIS

อ่านต่อ..

กิจกรรม "ล้วงแคะแกะเกากว่าจะมาเป็นกรงกรรม"

อ่านต่อ..

บริการวิชาการด้านห้องสมุด ณ โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์ (บ้านมฤคทายวัน)

อ่านต่อ..

ประมวลภาพโครงการอบรมสืบค้นสารสนเทศและฐานข้อมูลออนไลน์ ในวันพุธ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562

อ่านต่อ..

บริการวิชาการด้านห้องสมุด ณ โรงเรียนบ้านเจ้าวัด ต.เจ้าวัด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี

อ่านต่อ..aritc