ศูนย์วิทยบริการ|สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
NAKHON SAWAN RAJABHAT UNIVERSITY
ThaiLISlogo
กล่องสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ (Search NSRU Discovery Service)

Keyword Title Author

| สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศimg
ภารกิจพิชิตหุ้น Turnaround
ผู้แต่ง นพดล ดาวแสงสว่าง
เรียบเรียงโดย : -

ได้มุมมองที่มีความเฉพาะตัวเพราะเป็นหนังสือหุ้นที่เขียนขึ้นมาจากประสบการณ์การลงทุนของผู้เขียนเอง ซึ่งหลายเรื่องสามารถที่จะอ่านแล้วนำไปปรับใช้กับการลงทุนของผู้อ่านได้

img
คิดใหญ่ ไม่คิดเล็ก – The Magic of Thinking Big
ผู้เขียน : David J. Schwartz
เรียบเรียงโดย : ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร

เป็นหนังสือจิตวิทยาพัฒนาตนเองที่เน้นให้ผู้อ่านปฏิบัติตาม เป็นหนังสือที่มีความจริงจังในการพัฒนาตัวเองไปสู่ความสำเร็จอย่างมาก

aritcประชาสัมพันธ์โครงการ "อบรมการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศและการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์" 2019

อ่านต่อ..

ขอเชิญชวนส่งบทความ "วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน"

อ่านต่อ..

ประชาสัมพันธ์แจ้งย้ายสถานที่ให้บริการใหม่ของหอสมุด

อ่านต่อ..

ขั้นตอนการให้บริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ ระหว่างปิดปรับปรุงอาคาร

อ่านต่อ..

ประกาศหอสมุดงดให้บริการ ระหว่างวันที่ 26 พ.ย. ถึง 4 ธ.ค. 2561

อ่านต่อ..

ประมวลภาพการอบรมการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศและฐานข้อมูลออนไลน์ 12 ธ.ค. 2561

อ่านต่อ..

โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน โรงเรียนวัดสะนำ ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี

อ่านต่อ..

ประมวลภาพการอบรมการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศจากฐานข้อมูลออนไลน์ EBSCO

อ่านต่อ..

ประมวลภาพกิจกรรมนักเรียนจากโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เยี่ยมชมหอสมุด ส.ค. 2561#2

อ่านต่อ..aritc