ศูนย์วิทยบริการ|สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
NAKHON SAWAN RAJABHAT UNIVERSITY
ThaiLISlogo
กล่องสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ (Search NSRU Discovery Service)

Keyword Title Author

| สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศimg
ภารกิจพิชิตหุ้น Turnaround
ผู้แต่ง นพดล ดาวแสงสว่าง
เรียบเรียงโดย : -

ได้มุมมองที่มีความเฉพาะตัวเพราะเป็นหนังสือหุ้นที่เขียนขึ้นมาจากประสบการณ์การลงทุนของผู้เขียนเอง ซึ่งหลายเรื่องสามารถที่จะอ่านแล้วนำไปปรับใช้กับการลงทุนของผู้อ่านได้

img
คิดใหญ่ ไม่คิดเล็ก – The Magic of Thinking Big
ผู้เขียน : David J. Schwartz
เรียบเรียงโดย : ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร

เป็นหนังสือจิตวิทยาพัฒนาตนเองที่เน้นให้ผู้อ่านปฏิบัติตาม เป็นหนังสือที่มีความจริงจังในการพัฒนาตัวเองไปสู่ความสำเร็จอย่างมาก

aritcประชาสัมพันธ์วารสารสถานการณ์ด้านแรงงาน

อ่านต่อ..

ประชาสัมพันธ์โครงการ "อบรมการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศและการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์"

อ่านต่อ..

ประชาสัมพันธ์ "จดหมายข่าว วช."

อ่านต่อ..

ประชาสัมพันธ์วารสาร "กระบวนการยุติตรรรม ปีที่ ๑๒ เล่มที่ ๑ ประจำเดือนมกราคม - เมษายน ๒๕๖๒"

อ่านต่อ..

ประชาสัมพันธ์วารสารการงบประมาณออนไลน์

อ่านต่อ..

ประมวลภาพกิจกรรม "การเข้าศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์"

อ่านต่อ..

กิจกรรม "ล้วงแคะแกะเกากว่าจะมาเป็นกรงกรรม"

อ่านต่อ..

บริการวิชาการด้านห้องสมุด ณ โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์ (บ้านมฤคทายวัน)

อ่านต่อ..

ประมวลภาพโครงการอบรมสืบค้นสารสนเทศและฐานข้อมูลออนไลน์ ในวันพุธ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562

อ่านต่อ..aritc