ศูนย์วิทยบริการ|สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
NAKHON SAWAN RAJABHAT UNIVERSITY
ThaiLISlogo
กล่องสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ (Search NSRU Discovery Service)

Keyword Title Author

| สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศimg
ภารกิจพิชิตหุ้น Turnaround
ผู้แต่ง นพดล ดาวแสงสว่าง
เรียบเรียงโดย : -

ได้มุมมองที่มีความเฉพาะตัวเพราะเป็นหนังสือหุ้นที่เขียนขึ้นมาจากประสบการณ์การลงทุนของผู้เขียนเอง ซึ่งหลายเรื่องสามารถที่จะอ่านแล้วนำไปปรับใช้กับการลงทุนของผู้อ่านได้

img
คิดใหญ่ ไม่คิดเล็ก – The Magic of Thinking Big
ผู้เขียน : David J. Schwartz
เรียบเรียงโดย : ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร

เป็นหนังสือจิตวิทยาพัฒนาตนเองที่เน้นให้ผู้อ่านปฏิบัติตาม เป็นหนังสือที่มีความจริงจังในการพัฒนาตัวเองไปสู่ความสำเร็จอย่างมาก

aritcกิจกรรม "ล้วงแคะแกะเกากว่าจะมาเป็นกรงกรรม"

อ่านต่อ..

ประชาสัมพันธ์ วารสาร MFU Connexion

อ่านต่อ..

ประชาสัมพันธ์วารสารหาดใหญ่วิชาการ Vol 16 No 2 (2018): กรกฎาคม - ธันวาคม 2561

อ่านต่อ..

แนะนำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBook) โดยใช้ภายใต้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons: CC)

อ่านต่อ..

ประชาสัมพันธ์โครงการ "อบรมการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศและการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์" 2019

อ่านต่อ..

บริการวิชาการด้านห้องสมุด ณ โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์ (บ้านมฤคทายวัน)

อ่านต่อ..

ประมวลภาพโครงการอบรมสืบค้นสารสนเทศและฐานข้อมูลออนไลน์ ในวันพุธ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562

อ่านต่อ..

บริการวิชาการด้านห้องสมุด ณ โรงเรียนบ้านเจ้าวัด ต.เจ้าวัด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี

อ่านต่อ..

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้แก่นักเรียนโรงเรียนอีมาดอีทราย

อ่านต่อ..aritc