aritc

aritc aritc

แจ้ง!! บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ที่เข้ารับการทดสอบประเมินสมรรรถนะด้านดิจิทัลตามมาตรฐานระดับสากล

อ่านต่อ..

ประกาศ รายชื่อผู้เข้าสอบ โครงการประเมินสมรรถนะด้านดิจิทัลตามมาตรฐานระดับสากล สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

อ่านต่อ..

ประกาศ!! ติวเข้ม สอบคอมออนไลน์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

อ่านต่อ..

แจ้งเหตุไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยฯ ขัดข้อง ทำให้ระบบเครือข่ายใช้งานไม่ได้

อ่านต่อ..

เปิดรับสมัครแล้ว!! หลักสูตรฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาทักษะเทคโนโลยี หลักสูตรระยะสั้น

อ่านต่อ..

โครงการบริการวิชาการด้านห้องสมุด ณ โรงเรียนเขาทอง (ครั้งที่ 2)

อ่านต่อ..

โครงการบริการวิชาการด้านห้องสมุด ณ โรงเรียนวัดใหม่

อ่านต่อ..

ติวเข้มสอบคอมออนไลน์

อ่านต่อ..

การทดสอบประเมินสมรรรถนะด้านดิจิทัลตามมาตรฐานระดับสากล

อ่านต่อ..


aritc


aritc


 aritc