aritc

aritc aritc

ประกาศ รายชื่อผู้เข้าสอบ โครงการประเมินสมรรถนะด้านดิจิทัลตามมาตรฐานระดับสากล สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

อ่านต่อ..

ประกาศ!! ติวเข้ม สอบคอมออนไลน์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

อ่านต่อ..

แจ้งเหตุไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยฯ ขัดข้อง ทำให้ระบบเครือข่ายใช้งานไม่ได้

อ่านต่อ..

เปิดรับสมัครแล้ว!! หลักสูตรฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาทักษะเทคโนโลยี หลักสูตรระยะสั้น

อ่านต่อ..

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หัวข้อ "การบริหารจัดการระบบเครือข่ายด้วย Pfsense"

อ่านต่อ..

การประชุมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563

อ่านต่อ..

การประชุมรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานจัดอันดับเว็บโอเมตริกซ์ (Webometrics)

อ่านต่อ..

การประชุมบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ

อ่านต่อ..

การประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 10/2562

อ่านต่อ..


aritc


aritc


aritc