aritc

aritc aritc

แจ้งเหตุไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยฯ ขัดข้อง ทำให้ระบบเครือข่ายใช้งานไม่ได้

อ่านต่อ..

เปิดรับสมัครแล้ว!! หลักสูตรฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาทักษะเทคโนโลยี หลักสูตรระยะสั้น

อ่านต่อ..

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หัวข้อ "การบริหารจัดการระบบเครือข่ายด้วย Pfsense"

อ่านต่อ..

กิจกรรม "ล้วงแคะแกะเกากว่าจะมาเป็นกรงกรรม"

อ่านต่อ..

ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมการอบรม การใช้งานระบบให้บริการการเรียนการสอนออนไลน์สำหรับอาจารย์

อ่านต่อ..

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 1/2562

อ่านต่อ..

การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนผลการดำเนินงาน และจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562

อ่านต่อ..

การประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 8/2562

อ่านต่อ..

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ศึกษาดูงานระบบบริการสำนักวิทยบริการฯ

อ่านต่อ..


aritc


aritc