สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศอบรมยุวบรรณารักษ์ 4.0

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ ผศ.กันยา อนุกูลธนากร รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยบรรณารักษ์ นักวิชาการคอมพิวเเตอร์ ประจำศูนย์วิทยบริการ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากร ในการจัดอบรมยุวบรรณารักษ์ ๔.๐ ให้แก่ครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลแม่วงก์ (บ้านมฤคทายวัน) ต.แม่เลย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์13 กุมภาพันธ์ 2563   14:20:11