ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย


วิชาการคอมพิวเตอร์


พัฒนาระบบสารสนเทศ


คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต


ผลิตสื่อการเรียนออนไลน์


แบบฟอร์มบริการ


ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนการจัดทำบทเรียนออนไลน์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ ประจำปี 2561

อ่านต่อ..

ขอเชิญร่วมการสัมมนาทางวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ การเรียนการสอนในยุค Thailand 4.0

อ่านต่อ..

ขอเชิญร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวข้อเรื่อง Learning with iPad ในงาน Books & IT Fair 2018

อ่านต่อ..

ขอเชิญร่วมงาน... "บุ๊คส์ แอนด์ ไอที แฟร์ 2018"

อ่านต่อ..

ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ ประจำปี ๒๕๖๑

อ่านต่อ..

โครงการอบรมการพัฒนาแอปพริเคชั่นสำหรับ ISO และ Android

อ่านต่อ..

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ ประจำปี 2561

อ่านต่อ..

อบรมการพัฒนาสื่อสามมิติเสมือนจริง Augmented Reality (AR)

อ่านต่อ..

การตรวจติดตามระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 (Internal Audit) ครั้งที่ 2

อ่านต่อ..