สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 2/2564

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์ ศิริโสม ผู้อำนวยการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 2/2564 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและตัวแทนบุคลากร ในการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานประจำเดือน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์19 กุมภาพันธ์ 2564   11:03:38