สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศการลงพื้นที่สำรวจความพร้อมห้องศูนย์อำนวยการกลาง (Press Center)

วันที่ 1 มีนาคม 2566 เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงพื้นที่สำรวจความพร้อมห้องศูนย์อำนวยการกลาง (Press Center) ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดนครสวรรค์ ที่ใช้สำหรับประมวลผลข้อมูลในการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 "นครสวรรค์เกมส์" ปี 2566 และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5 "ชอนตะวันเกมส์" พ.ศ.2566 ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการตรวจสอบความพร้อมในด้านระบบไฟฟ้า ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ระบบปรับอากาศ และวัดพื้นที่เพื่อจัดวางอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับมวลผล โดยได้รับความร่วมมือจาก บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์ และเทศบาลนครนครสวรรค์ ในการประสานงานและให้ข้อมูล เพื่อนำไปวางแผนการดำเนินงานต่อไป1 มีนาคม 2566   13:38:29