สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสวมชุดจีน เนื่องในโอกาสเทศกาลตรุษจีน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ ศิริโสม ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรร่วมสวมชุดจีน เนื่องในโอกาสเทศกาลตรุษจีนปากน้ำโพ ประจำปี 2567 เพื่อร่วมสืบสานงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 3-14 กุมภาพันธ์ 25676 กุมภาพันธ์ 2567   11:21:31