สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศพิธีถวายชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 อาจารย์อนุวัตน์ แสงอ่อน รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากร เข้าร่วมพิธีถวายชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ ห้องประชุมพระบาง อาคาร 15 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์31 พฤษภาคม 2567   13:20:18