สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561

วันที่ 9 มกราคม 2561 อาจารย์พงษ์ศักดิ์ ศิริโสม ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยบุคลากรร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแด่พระสงฆ์และสามเณร 99 รูป เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561 ณ บริเวณลานพระพุทธสัพพัญญู มหาวิทยาลัยราชภัฏนคราสวรรค์9 มกราคม 2561   09:38:25