สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศประมวลภาพโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน โรงเรียนวิชาวดี

วันที่ 23 มกราคม 2561 ช่วงบ่าย บรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการติดตามประเมินผล โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน พร้อมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้แก่โรงเรียนวิชาวดี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์29 มกราคม 2561   11:37:16