สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดประชุม WUNCA ครั้งที่ 37

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 อาจารย์พงษ์ศักดิ์ ศิริโสม ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ คณะผู้บริหาร และบุคลากร เดินทางไปสำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 37" 37th WUNCA ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ (ย่านมัทรี)14 มิถุนายน 2561   16:39:24