สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 15 สิงหาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเดินเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ บริเวณโถงชั้น 1 จากนั้นเดินเยี่ยมชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และห้องจดหมายเหตุ บริเวณชั้น 2 อาคารบรรณราชนครินทร์ (หอสมุด) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ซึ่งนิทรรศการดังกล่าวจะตั้งแสดงระหว่างวันที่ 15 - 19 สิงหาคม 2561 ซึ่งบุคคลทั่วไป หรือผู้ที่สนใจสามารถติดต่อเข้าเยี่ยมชมได้15 สิงหาคม 2561   10:58:00