สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการ ฯ ครั้งที่ 8/2561

วันที่ 18 ตุลาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 8/2561 โดยมีอาจารย์พงษ์ศักดิ์ ศิริโสม เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสำนักฯ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์18 ตุลาคม 2561   15:47:32