สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศบริการวิชาการห้องสมุด และการจัดการห้องสมุดด้านเทคโนโลยี ณ ห้องสมุดโรงเรียนวัดผาทั่ง โรงเรียนสีฟ้าพัฒนวิทย์ และโรงเรียนห้วยป่าปก

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ช่วงเช้า สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงพื้นที่สำรวจ ณ ห้องสมุดโรงเรียนวัดผาทั่ง โรงเรียนสีฟ้าพัฒนวิทย์ และโรงเรียนห้วยป่าปก อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี เพื่อจัดบริการวิชาการห้องสมุด และการจัดการห้องสมุดด้านเทคโนโลยีในปีต่อไป10 กุมภาพันธ์ 2562   22:31:31