สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมรณรงค์อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

คณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมรณรงค์อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม "หิ้วถุงผ้า นุ่งผ้าไทย ถือปิ่นโต" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการใช้ถุงผ้า และหิ้วปิ่นโตใส่อาหารนำมารับประทานร่วมกันทุกวันศุกร์ เพื่อลดปริมาณขยะ ตามหนังสือขอความร่วมมือจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์1 มีนาคม 2562   14:25:10