สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขอเชิญชวนเข้าใช้งานเว็บไซต์ eBook ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร และอาจารย์ เข้าใช้งานเว็บไซต์ eBook ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้แล้ววันนี้โดยสามารถเข้าใช้งานได้ที่ URL : www.nsru.vlcloud3.net และเพิ่มเติมสำหรับ ผู้ที่มีความประสงค์ใช้งาน ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สามารถติดต่อได้ที่งานบริการชั้น 5 ณ ศูนย์วิทยบริการkunlada  |   28 ตุลาคม 2560  |   15:08:58  |