สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขอเชิญชวนนักศึกษา บุคลากร และอาจารย์ เข้าร่วมโครงการอบรมสืบค้นสารสนเทศของหอสมุด

ขอเชิญขอเชิญนักศึกษา บุคลากร และอาจารย์ เข้าร่วมโครงการอบรมสืบค้นสารสนเทศของหอสมุด ในวันพุธที่ 6 และ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น. - 16.00 น สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://goo.gl/yq6ySp รายละเอียดโครงการฯ https://goo.gl/qzPGys สอบถามเพิ่มเติม 056-219100 ต่อ 1550gasidid.p  |   20 พฤศจิกายน 2560  |   11:09:22  |