สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศประชาสัมพันธ์โครงการ "อบรมการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศและการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์"

ประชาสัมพันธ์โครงการ "อบรมการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศและการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์" . สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ bit.ly/NSRUfuturelibrary . รายละเอียดเพิ่มเติมที่ bit.ly/2QMXOv4 . #NSRULibTraining #NSRULibPRgasidid.p  |   16 พฤศจิกายน 2561  |   11:48:11  |