สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศรายงานกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พีช ประจำปี ๒๕๖๒

ด้วยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พีช ได้จัตทำรายงานประจำปี ๒๕๖๒ (Annual Report 2019) ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และรายงาน ผลการดำเนินงานต่อสาธารณะได้รับทราบ ท่านสามารถอ่านรายงานได้ที่
http://portal.dnp.go.th/Content/Info_section4?contentId=17065gasidid.p  |   10 สิงหาคม 2563  |   09:29:29  |