ศูนย์วิทยบริการ|สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


img
คิดใหญ่ ไม่คิดเล็ก – The Magic of Thinking Big

ผู้แต่ง นพดล ดาวแสงสว่าง
ผู้เขียน : David J. Schwartz
เรียบเรียงโดย : ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร

เป็นหนังสือจิตวิทยาพัฒนาตนเองที่เน้นให้ผู้อ่านปฏิบัติตาม เป็นหนังสือที่มีความจริงจังในการพัฒนาตัวเองไปสู่ความสำเร็จอย่างมากผู้ดูแลระบบ 4 ตุลาคม 2560 1:33 pm