ศูนย์วิทยบริการ|สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
NAKHON SAWAN RAJABHAT UNIVERSITY
ThaiLISlogo
กล่องสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ (Search NSRU Discovery Service)

Keyword Title Author

| สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศimg
ภารกิจพิชิตหุ้น Turnaround
ผู้แต่ง นพดล ดาวแสงสว่าง
เรียบเรียงโดย : -

ได้มุมมองที่มีความเฉพาะตัวเพราะเป็นหนังสือหุ้นที่เขียนขึ้นมาจากประสบการณ์การลงทุนของผู้เขียนเอง ซึ่งหลายเรื่องสามารถที่จะอ่านแล้วนำไปปรับใช้กับการลงทุนของผู้อ่านได้

img
คิดใหญ่ ไม่คิดเล็ก – The Magic of Thinking Big
ผู้เขียน : David J. Schwartz
เรียบเรียงโดย : ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร

เป็นหนังสือจิตวิทยาพัฒนาตนเองที่เน้นให้ผู้อ่านปฏิบัติตาม เป็นหนังสือที่มีความจริงจังในการพัฒนาตัวเองไปสู่ความสำเร็จอย่างมาก

aritcรายงานกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ประจำปี ๒๕๖๒

อ่านต่อ..

รายงานสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562

อ่านต่อ..

รายงานกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พีช ประจำปี ๒๕๖๒

อ่านต่อ..

วารสารปรมาณูเพื่อสันติ ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563

อ่านต่อ..

วารสารกรมบังคับคดี ปีที่ 23 ในรูปแบบ eBook (2562)

อ่านต่อ..