ศูนย์วิทยบริการ|สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
NAKHON SAWAN RAJABHAT UNIVERSITY
ThaiLISlogo
กล่องสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ (Search NSRU Discovery Service)

Keyword Title Author

| สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศNSRU e-Book (Hibrary) บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของหอสมุด

อ่านต่อ..

กิจกรรมสิ่งประดิษฐ์ DIY จำกวัสดุเหลือใช้ภายในหอสมุด “ไม้เสียบธนบัตร งานกฐิน ผ้าป่า”

อ่านต่อ..

กิจกรรม สิ่งประดิษฐ์ DIY จากวัสดุเหลือใช้ภายในหอสมุด “กระถางต้นไม้จากขวดพลาสติก”

อ่านต่อ..

ประกาศ กำหนดค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และค่าปรับของศูนย์วิทยบริการ พ.ศ. 2565

อ่านต่อ..

4 Tips to Go Green

อ่านต่อ..


img
ภารกิจพิชิตหุ้น Turnaround
ผู้แต่ง นพดล ดาวแสงสว่าง
เรียบเรียงโดย : -

ได้มุมมองที่มีความเฉพาะตัวเพราะเป็นหนังสือหุ้นที่เขียนขึ้นมาจากประสบการณ์การลงทุนของผู้เขียนเอง ซึ่งหลายเรื่องสามารถที่จะอ่านแล้วนำไปปรับใช้กับการลงทุนของผู้อ่านได้

img
คิดใหญ่ ไม่คิดเล็ก – The Magic of Thinking Big
ผู้เขียน : David J. Schwartz
เรียบเรียงโดย : ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร

เป็นหนังสือจิตวิทยาพัฒนาตนเองที่เน้นให้ผู้อ่านปฏิบัติตาม เป็นหนังสือที่มีความจริงจังในการพัฒนาตัวเองไปสู่ความสำเร็จอย่างมาก

aritc