สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนอการใช้งานระบบ e-Office

อ่านต่อ..

ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 3/2563

อ่านต่อ..

นำเสนอการใช้งานระบบ e-Office

อ่านต่อ..

Top Score โครงการ Multi Cert.

อ่านต่อ..

การทดสอบสมรรถนะอาชีพนักพัฒนาระบบ ชั้น 3

อ่านต่อ..

ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 2/2563

อ่านต่อ..

ติวเข้มสอบคอมออนไลน์ ก.พ.63

อ่านต่อ..

วันพระราชทานนาม “ราชภัฏ”

อ่านต่อ..

อบรมยุวบรรณารักษ์ 4.0

อ่านต่อ..

นำเสนอการใช้งานระบบ e-Office

อ่านต่อ..

บริการวิชาการโรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม

อ่านต่อ..

บริการวิชาการโรงเรียนอนุบาลบ้านไร่

อ่านต่อ..

บริการวิชาการโรงเรียนบ้านสมอทอง

อ่านต่อ..

ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 1/2563

อ่านต่อ..

บริการวิชาการโรงเรียนโค้งไผ่วิทยาคม

อ่านต่อ..

แนะนำการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

อ่านต่อ..

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการออกแบบทดสอบ

อ่านต่อ..

แต่งกายตามเทศกาลตรุษจีน

อ่านต่อ..

ติวเข้มสอบคอมออนไลน์ 22 ม.ค.63

อ่านต่อ..

อบรมการใช้ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์

อ่านต่อ..