สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

อ่านต่อ..

การประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 4/2562

อ่านต่อ..

รดน้ำดำหัวเพื่อสืบสานประเพณีเทศกาลสงกรานต์

อ่านต่อ..

บุคลากรสำนักประกันคุณภาพการศึกษา มรภ.กำแพงเพชรดูงานระบบ ISO

อ่านต่อ..

ร่วมรณรงค์อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

อ่านต่อ..

การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 1/2562

อ่านต่อ..

ตักบาตรอาหารแห้งวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2562

อ่านต่อ..

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 3/2561

อ่านต่อ..

การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 10/2561

อ่านต่อ..

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "สร้างและออกแบบ Internet of Things "

อ่านต่อ..

การตรวจติดตามระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015

อ่านต่อ..

การตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 (ศูนย์วิทยบริการ)

อ่านต่อ..

การทดสอบรับรองสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล

อ่านต่อ..

การตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 (ศูนย์ ICT)

อ่านต่อ..

การตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 (สำนักงานฯ)

อ่านต่อ..

การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการ ฯ ครั้งที่ 8/2561

อ่านต่อ..

นักศึกษาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการระบบเครือข่าย

อ่านต่อ..

นักศึกษาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการระบบเครือข่าย

อ่านต่อ..

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการ ครั้งที่ 2/2561

อ่านต่อ..

การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการ ฯ ครั้งที่ 7/2561

อ่านต่อ..