สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศการประชุมติดตามงาน การเตรียมงาน WUNCA ครั้งที่ 37

อ่านต่อ..

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ ประจำปี 2561

อ่านต่อ..

การจัดงาน "Books & IT Fair 2018@NSRU"

อ่านต่อ..

การประชุมจัดเตรียมงาน Books&IT Fair 2018@NSRU

อ่านต่อ..

การประชุมจัดเตรียมงาน WUNCA ครั้งที่ 37

อ่านต่อ..

การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา" ครั้งที่ 36 (36th WUNCA)

อ่านต่อ..

ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561

อ่านต่อ..

งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2561

อ่านต่อ..

ทำบุญประจำปี 2561 สำนักวิทยบริการฯ

อ่านต่อ..

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 3/2560

อ่านต่อ..

โครงการอบรมการพัฒนาสื่อสามมิติเสมือนจริง Augmented Reality (AR)

อ่านต่อ..

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ WUNCA ครั้งที่ 37

อ่านต่อ..

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการอบรมสืบค้นสารสนเทศจาก Application Alist, OPAC, NSRU e-Library, SrangSook และฐานข้อมูลออนไลน์

อ่านต่อ..

การประชุมบุคลากรสำนักวิทยบริการ

อ่านต่อ..

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเขียน Job Description" และ "การกรอกแบบฟอร์มขออนุญาตไปราชการ และการเขียนแบบฟอร์มเสนอโครงการ"

อ่านต่อ..

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเขียนหนังสือราชการ"

อ่านต่อ..

การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการ ฯ ครั้งที่ 10/2560

อ่านต่อ..

การตรวจประเมินเพื่อปรับเปลี่ยนจากระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 เป็นเวอร์ชัน ISO 9001:2015

อ่านต่อ..

การตรวจติดตามระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 (Internal Audit) ครั้งที่ 2

อ่านต่อ..

พิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

อ่านต่อ..