สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศงานอนุรักษ์สืบสานประเพณี "เทศกาลวันสงกรานต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์"

วันที่ 9 เมษายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ศักดิ์ ศิริโสม ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และตัวแทนบุคลากร เข้าร่วมงานอนุรักษ์สืบสานประเพณี "เทศกาลวันสงกรานต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์" โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี เป็นประธาน พร้อมกล่าวอวยพรให้แก่ผู้ร่วมงานเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์9 เมษายน 2564   10:34:14